Monday, February 11, 2008

احتمال

اگر دعا کنیم که تمام مردم جهان از یک بیماری خاص رهایی یابند...
یاکه
دعا کنیم فلان شخص ازهمان بیماری خاص رهایی یابد...
همه می دانیم که احتمال وقوع دومی بیشتر است
قوانین احتمال در آن بالا هم صادق است

2 comments:

  1. اگه همه مردم جهان یه بیماری خاص داشتند باز هم این دنیا برامون همین شکلی بود؟به نظرت بدتر میشد یا بهتر؟

    ReplyDelete
  2. البته این بستگی به این داره که بیماری رو چی تعریف کنی؟

    ReplyDelete