Sunday, December 8, 2013

چشمان همیشه گشنه - 45

ماست و پیاز و زعفران جهت مزه‌دار کردن مرغ و به سیخ کشیدن و کباب کردنش است اما جوجه‌کباب اگر واقعن جوجه‌ی هنوز مرغ‌نشده باشد، با لطافتی که دارد به جز نمک و فلفل به چیز دیگری نیاز ندارد و رستوران اروندکنار به خوبی این موضوع را می‌داند و جوجه‌کبابش را در یک سیخ به قد 30 سانتیمتر که شامل یک جوجه کامل است برایتان سرو می‌کند. در ابتدای سیخ، سینه قرار گرفته و پس از آن چهار تکه از بالهای به دو نیم شده‌ی جوجه و سپس ران‌ها که آن هم هریک به دو تکه تقسیم شده اند و در مجموع 9 تکه جوجه‌ی بریان شده بر روی ظرف سفید چینی با تزئین پیاز و جعفری روبرویتان قرار خواهد گرفت. جوجه‌هایی که زعفرانی و زردرنگ نیستند و به رنگ قهوه‌ای بریان درآمده اند، گوشت لطیفی دارند و تا مرز خشک‌شدگی کباب شده اند. اما لذت از این جوجه‌کباب پلوی مناسب خودش را می‌خواهد و در این رستوران در کنار جوجه‌کبابی که با دست خورده میشود، برایتان پلویی سرو می‌شود که بی‌تزئین و ساده است، زعفران خورده و مزین به دورچین‌های بی‌ربط نیست و چربی‌ش را از کره‌ی حیوانی گرفته و عطرش مربوط به برنج ایرانیست. بدون شک بهترین جوجه‌کبابی که در عمر کوتاهم خورده‌ام مربوط به این رستوران می‌شود، جایی در خیابان ولیعصر تهران بعد از تقاطع بهشتی، کمی بالاتر از کباب منصور، بله، رستوران خوب را باید از رستوران خوب آدرس داد.