Saturday, July 31, 2010

این عکس است که می ماند _9

بکس در خانه عشرت آباد
پاییز شصت و نه

Wednesday, July 28, 2010

این عکس است که می ماند _7

سیگار خانوم

اصلن می دانستید که این سیگار هایی که می کشید همگی خانوم اند ؟
اگر نه که خب بروید این تراک را از گروه 46 گوش کنید که در وصف خوبی های سیگار است ، حالا بماند که این گروه 46 اصلن خود شخص پسرخاله ام است و سه سالی است که در مشهد مقدس بطور زیرزمینی در زیرزمینی تنگ و تاریک مثل همان هایی که در گربه های ایرانی دیدید، دارد می نویسد، می خواند و موسیقی اش را می سازد، حالا این ها همه به کنار، مهر تایید سر هرمس را هم از لحاظ نام گروه دارند.‏

لینک فورشر هم برای آنان که از رپیدشر متنفرند.‏

Saturday, July 24, 2010

این عکس است که می ماند _4

حمام خانه عشرت آباد

Friday, July 23, 2010

این عکس است که می ماند _3

حمام خانه عشرت آباد

Thursday, July 22, 2010

این عکس است که می ماند _2

حمام خانه عشرت آباد