Thursday, January 31, 2008

U.S means us

دیالوگی از فیلم گود شفرد

پیرمرد ایتالیایی : ما ایتالییی ها تاریخ بزرگی داریم تمدن داریم ، گذشته درخشانی داریم که تا ابد بهش افتخار می کنیم اما شما آمریکایی ها نه تمدن دارین نه گذشته ، مردم تازه به دوران رسیده ای هستین

به چیتون افتخار می کنیین ؟

جاسوس آمریکایی با یک عینک درشت : به کشورمون آمریکا که تمام شما ها چشتون دنبالشه !

Monday, January 28, 2008

در باب مستراح

مقدمه

اگر چند عدد محقق به این نتیجه رسیدند که آدمی یک سوم از عمرش را در خواب است من هم همین الان به این نتیجه رسیدم که آدمی حداقل یک بیستم عمرش را در دستشویی می گذارند.

واقعیات

1. شخصن اول از همه اعتراف می کنم که نمی دانم… بله نمی دانم !

پس از گذشت 2 دهه و اندی از عمرم نمی دانم که متد صحیح استفاده از دستشویی چیست !

هر آنچه هم یاد گرفتم حاصل ممارست و نوآوری های ذهنم در این زمینه بوده و به آنچه که امروزه در آن دقایق لذت بخش بر من می گذرد افتخار می کنم…

به تک تک مراحلش ، چراکه تنها کاریست که بدون تقلید از کسی انجام می دهم .

2. همین فرآیند انتخاب بهترین روش را اگر در سطح وسیع تری تعمیم دهیم بی نیازی وجود انسان از هدایت الهی و خدا و… نتیجه خواهد شد.

3. لحظه ای به علت تفکر کسانی که می گویند سنگ را به گونه ای قرار دهید که روبه قبله یا که پشت به قبله نباشد فکر کنید خواهید دید که نه آنها هم حق دارند تا حدی !

توالت های فرنگی هم مشمول این قوانین اند ؟ نه من که می گم نه نیستند.

4. از معمار جماعت پرسیدند خانه را تعریف کنید گفتند چندین اتاق که گرداگرد دستشویی چیده شده اند.

اوصولن در اتود اول سنگ را می کشند اگر که معتقد باشند جهتش نیز مشخص است سپس خطوط دیوار و ادامه ماجرا.البته استثنا هم هست در این میان !

5. بعضی وقتها لذت استفاده از دستشویی ودرد نبودش در وصف نگنجد.

6. همیشه بعد از کشیدن سیفون این گونه به نظر می آید که نه آن قدر ها هم آب لازم نبود.

7. پدیده انسداد سیاسی را اگر نمی دانید چیست دفعه بعد قبل از ورود لحظه ای در آیینه بنگرید.

8. اگر نمی دانید بدانید که گفته اند مستحب است که جهت حصول اطمینان از طهارت خود اگر ضرباتی با انگشتان بر خود بزنید لازم است که صدای چََلپ چَلپ بدهد و لاغیر.


نتایج

درعبور از دستشویی به عنوان یک مکان عمومی لازم است به اعتقادات دیگران احترام بگزاریم

Saturday, January 26, 2008

تنهایی

من عاشق تنهایی ام
یک لحظه هم دوری اش را نمی توانم تحمل کنم
حتی نمی گذارم یه لحظه از من جدا شود
پس فکر کرده اید که وقتی دستشویی می روم چرا در را قفل می کنم ؟

Thursday, January 24, 2008

NO1

تاحالا دقت کردین
چهره کسانی که تو صف یه دستشویی عمومی اند چقدر جدیست