Thursday, October 15, 2009

بهشت و دوزخ
وردی که بره ها می خوانند

رضا قاسمی

Wednesday, October 7, 2009

ایده پردازی و طراحی


بدهید برایتان کارت ویزیت طراحی کنیم

اینجا، در بخش کامنت این پست ، یا هرجای دیگر مشخصات خود را مطابق فرم زیر پر کرده و منتظر باشید .

اسم :
شغل :
آدرس های لازم :
و هر آنچه که می خواهید

یا که خب ایمیل بزنید
" mr.bexx@gmail.com "