Wednesday, May 28, 2008

ذکر روز پنجشنبه


خداوندا ...
ایشان و اهل بیت شان را تا انقلاب مهدی حفظ بفرما

خیانت در کف دریابه جان اکبر آقا فقط بهش یکم سواری دادم ...همین

Wednesday, May 21, 2008

هرکسی که قرار نیست بفهمه


بعضی وقت ها در بعضی از بازی ها برگ های برنده کلن متفاوتند

Thursday, May 15, 2008

فقط مگر پرسپکتیوآه موازی من
آخر تا به کی این همه موازی
اصلن می دانی چیست جریان

بسیار خسته گشته ام

تو که نمی آیی به اینور
من نیز که آیم ، پیچی به آنور
نمی شود این گونه
مگر که پرسپکتیو ریشی بجنباند و
برساندمان در آن آخربه هم

این جا چراغی روشن است


همیشه همینطور است که اول آن چراغ لامصب روشن می شود

Monday, May 12, 2008

برسد به دست خانم فلانی


اصلن تمام علاقه من به تو هچ ، غیرتم رو چکارش کنم ؟

Friday, May 9, 2008

دیواری از دیوار های شهر


توجه کنید که این جملات کاملن عاشقانه اند

Dot jpg 2


خب البته ...همه مشکلات به این راحتی هم حل نمی شوند

Tuesday, May 6, 2008

Dot jpg 1

فقط غیر ممکن غیر ممکن است ، خواهید دید که حتی این نیز حل شدنی است

Monday, May 5, 2008

پنج صبح با چشمانی پف کرده از خواب

بعضی وقتا از چیز هایی که قبلن گفتم و کار هایی که قبلن کردم خوشم نمیاد
تصمیم میگیرم گذشه ام را پاک کنم
به همین راحتی