Monday, June 30, 2014

+

یکصد و سی‌ و پنج اندیشه‌نگار چینی با ریشه زن نوشته می‌شوند. از این میان فقط چهارده‌تا معانی نسبتن خوب را بیان می‌کنند. سی‌ و پنج‌ تای آنها شرم‌آورترین و زشت‌ترین معانی زبان را داراست و هشتاد و شش تای باقی‌مانده، هیچ کنایه خاصی در بر ندارد. ترکیب ریشه زن با ریشه سپر معنی هرزه و فاسد و خائن می‌دهد و اگر سه بار تکرار شود معنای زنا، دسیسه، و بی‌شرمی می‌دهد. چینی‌ها زن را قدرتی تاریک، رازآمیز و مردافکن می‌شمارند و می‌گویند زن به دوازده سال که رسید به اندازه نمک قاچاق خطرناک می‌شود. زنان را نابودکننده شهر، ویران کننده چهان و عفریتی پلید می‌نامند و در این باره شعری سروده اند.
در شمال زنی هست
او را می‌بینی و پادشاهیت را از دست می‌دهی
باز او را می‌بینی و جهان نابود می‌شود

چین و ژاپن - 1935 - نیکوس کازانتزاکیس 

+

اینجا در پکن گیشاهامان را خواهرکلبه می‌نامیم. در فوچاو آنها را اشکال سپید می‌نامند و در کانتون مروارید می‌گویند. آنها برایمان کمی آواز می‌خوانند، چند کلمه قشنگ می‌گویند و می‌روند.


چین و ژاپن - 1935 - نیکوس کازانتزاکیس 

+

گیشای پیر دوباره سامسینش را بر زانوانش تکیه می‌دهد و شروع می‌کند به آواز خواندن: « گیشایی بودم در اینجا، سالهاست، و انتظار معشوقم را می‌کشم و امروز به هنگام سپیده دم، خواب دیدم که او آمد؛ بیدار شدم و گریستم و گریستم و هنوز می‌گریم .. »

چین و ژاپن - 1935 - نیکوس کازانتزاکیس 

+

یک ضرب‌المثل ژاپنی می‌گوید « شیرین‌ترین زنان، اول همسر دوستت، بعد گیشا، بعد کلفت و بالاخره همسر خودت است »

چین و ژاپن - 1935 - نیکوس کازانتزاکیس 

Sunday, June 15, 2014

+

من و معشوق ابدی عزیزم زندگی مشترک خوبی داریم؛ من سراسر روز به او فکر می‌کنم و او سراسر روز از تمام چیزهایی که مرا به یادش بیاورد می‌گریزد. اما در لحظه ای مشترک، هردو به این موضوع فکر می‌کنیم که طرف مقابل هم می‌داند و موضوع ذهن ما را می‌خواند. آن لحظه مشترک در نظر هردو ما در ابتدا ترسناک بنظر می‌رسد و سپس تبدیل می‌گردد به واقعیتی پذیرفته شده و این موضوع برای من و معشوق ابدی عزیزم، آرامش به همراه دارد.

+

من و معشوق ابدی عزیزم زندگی مشترک خوبی داریم، دوریم از هم ولی در صلح زندگی می‌کنیم. هر سه سال به اندازه 4 ثانیه با یکدیگر برخورد می‌کنیم که آن هم به این علت است که هر دو آدمی که در یک شهر زندگی کنند، لزومن طبق قانون احتمالات لااقل یکبار در طی چهار سال با یکدیگر برخوردی کوتاه خواهند داشت. لحظه عبور از چهاراه، پشت شیشه تاکسی یا لحظه خارج شدن از بقالی.