Monday, June 30, 2014

+

یکصد و سی‌ و پنج اندیشه‌نگار چینی با ریشه زن نوشته می‌شوند. از این میان فقط چهارده‌تا معانی نسبتن خوب را بیان می‌کنند. سی‌ و پنج‌ تای آنها شرم‌آورترین و زشت‌ترین معانی زبان را داراست و هشتاد و شش تای باقی‌مانده، هیچ کنایه خاصی در بر ندارد. ترکیب ریشه زن با ریشه سپر معنی هرزه و فاسد و خائن می‌دهد و اگر سه بار تکرار شود معنای زنا، دسیسه، و بی‌شرمی می‌دهد. چینی‌ها زن را قدرتی تاریک، رازآمیز و مردافکن می‌شمارند و می‌گویند زن به دوازده سال که رسید به اندازه نمک قاچاق خطرناک می‌شود. زنان را نابودکننده شهر، ویران کننده چهان و عفریتی پلید می‌نامند و در این باره شعری سروده اند.
در شمال زنی هست
او را می‌بینی و پادشاهیت را از دست می‌دهی
باز او را می‌بینی و جهان نابود می‌شود

چین و ژاپن - 1935 - نیکوس کازانتزاکیس 

1 comment:

  1. زن قدرت خارق العاده ای داره. این رو کاش خودش هم بدونه

    ReplyDelete