Wednesday, June 4, 2008

کارت پستالی برای مسافران


توصیه می شود برای تمام کسانی که طاقت مسافرت رفتن عزیزانشان را ندارند

1 comment:

  1. برای هر روز خودم چندتایی باید احتکار بورزم

    ReplyDelete