Tuesday, June 26, 2012

چشمان همیشه گشنه - 11


کتلت خوب کتلت داغ‌وشُل است، کتلتی که از نصف شده‌اش بخار بیرون بزند، کتلتی که لایه بخوبی سرخ‌شده‌ی دون‌دون شده‌ی بیرونی‌اش از محتویات درونش متمایز شده باشد. سعی نکنید چربی کتلت را کم کنید بگذرارید هر کتلت روغن خودش را داشته باشد. روغن چیز مضری نیست و دکترها همگی دروغگو هستند پس یادتان باشد که سیب‌زمینی بیشتر کتلتی چرب‌تر خواهد داد. نان کتلت هم باید قابلیت لقمه‌گیری داشته باشد و خیلی هم نازک نباشد که روغن پس دهد. کتلت را با یکی از مخلفات سبزی‌خوردن/سالاد شیرازی/ ماست/زیتون/سس همراه کنید و لطفن فقط با یکی از موارد مذکور چراکه مخاطب تحت فشار انتخاب چاشنی قرار گرفته و تمام سعی و تلاشش می‌شود امتحان همه گزینه‌ها و اصل کتلت از متن به حاشیه کشانده می‌شود که درست نیست.

No comments:

Post a Comment