Sunday, July 22, 2012

+

فرزندانتان را به باقی مانده غذای ته ظرف علاقه‌مند کنید، بیاموزیدشان که بخواهند ته نیمرو را نون بکشند و برای کندن برنج‌های ته قابلمه رقابت کنند. نکند روزی برسد که دلبرکانتان بزرگ شوند و از ته ظرف غذا ساده عبور کنند.‏

No comments:

Post a Comment