Wednesday, March 6, 2013

شعار هفته - شصت و ىكم

زن ها بوي شامپوهايشان را مي دهند

1 comment:

  1. و چقدر کیف داره که باصبح زود در حموم باز بشه و بخار و بوی شامپو بزنه بیرون و آدم از بوی خوب بیدار بشه!‏

    ReplyDelete