Saturday, April 26, 2014

+

شاعر وقتی داشته می‌سروده که اگه یه روز بری سفر، قبل از اینکه بگوید بری ز پیشم بی‌خبر و از اسارت در رویا حرف بزند، باید یک پرانتز باز می‌کرد و می‌گفت که اگه یه روز بری سفر (منم با خودت ببر) که البته در اون صورت دیگر چیزی برای سرودن باقی نمی‌ماند.

1 comment:

  1. اصلاً همین که این همه شعر و ترانه در وصف فراق و ترسِ پیش از فراق هست خودش مایه ی دلگرمی یه! آدم امیدوار میشه کسان دیگری هم در این فلاکت باهاش شریک ان

    ReplyDelete