Friday, May 11, 2012

13


کاری که موسیقی فیلم In Bruges هربار با ما می‌کند را شعر و چنگ رودکی با امیرسامانی فقط یکبار توانست که بکند.

1 comment:

  1. خود فیلمش هم خیلی خوش آمد ما را...

    ReplyDelete