Friday, November 21, 2014

چشمان همیشه گشنه - 50بعد انقلاب حزب توده منحل شد و سران و وابسته‌های حزب همگی یا اعدام شدند و یا از ایران گریختند اما انقلابیون هیچگاه نتوانستند سمبل این حزب ملعون را از سفره مردم حذف کنند. املت توده‌ای بسیار ساده از مخلوط کردن یک حجم ماست و همان حجم تخم‌مرغ و سرخ کردنش در روغن بدست می آید و طعم ترش ماست سرخ‌شده یاد آور چیزی جز داس و چکش نیست. حزب توده با به یادگار گذاشتن این غذا و خاطره استالین در سفره ایرانی‌ها، برای همیشه جاودان ماند.

No comments:

Post a Comment