Friday, November 21, 2014

چشمان همیشه گشنه - 54مشهد؛
شله آشی پرگوشت و مقوی و با ادویه فراوان است که ساعتها روی آتش بهم‌خورده تا طعمش قدرت کافی برای کاستن و فراموش کردن اندوه بزرگ را داشته باشد، اندوه بزرگ مرگ در مشهد همیشه با شله همراه خواهد بود. در سفره‌ای که پس از عزاداری برای بازماندگان پهن می‌کنند، شله را نفر به نفر در بشقاب سرو کرده و با قیمه‌ای به رنگ سرخ غصه تزئین می‌کنند، بشقاب شله را با یک شیشه کوکا به دستتان می‌دهند و تنهایتان می‌گذارند. شله بر غم چیره خواهد شد.
در کل شهر فقط چند رستوران و فقط در یک روز از هفته دارند. شله‌ای که البته با غم و غصه کافی همراه نیست و هرچقدر هم پرمزه باشد، طعم تلخ غصه را ندارد. شله‌ی بی‌اندوه ماالشعیره.

No comments:

Post a Comment