Friday, November 21, 2014

چشمان همیشه گشنه - 53


ناصرالدین شاه از آمدن رمضان خوشحال بود چون می‌توانست در این ماه زولبیا بامیه بخورد، ناصرالدین شاه یک شاه بود. زولبیا بامیه مرغوب بجز مصالح مرغوب، شکل و فرم مناسب و تناسب طعم هم لازم دارد. سرخ شدن بیشتر بامیه و پرهیز از خشکی و شکنندگی زولبیا نیز از اصول اولیه است. اما علاوه بر همه اینها، تنها قنادی‌های اصیل نسبت دو به یک را برای بامیه به زولبیا رعایت می‌کنند.

No comments:

Post a Comment