Friday, November 21, 2014

چشمان همیشه گشنه - 57
1. اشکنه کشک خوب تخمه خربزه تف داده که آسیاب شده و در کشکساب به همراه کشک واقعی با دست ساییده شده دارد.
2. ایرانی‌های نسل گذشته اگر با اشکنه کشک بزرگ نشده باشند حتمن در زندگیشان زیاد اشکنه خورده اند.
3. آنقدر نگریزید و پنهانش نکنید، در مورد اشکنه حرف بزنید و بسازید و بخورید و به فرزندانتان هم اشکنه کشک بدهید تا مجهول‌الهویه و جغرافیا‌زده نباشند و لاقل بدانند که این عکس اشتباه دارد و اشکنه با چنگال خورده نمی‌شود.
4. اینطور که پیش میره، بزودی از اشکنه‌های عالم جز چند خط خاطره چیزی نمی‌ماند، اشکنه هم بخشی از هویت ماست، مثل پرسپولیس که در معرض تاراج اسپاگتی‌ها و استیک‌ها و فست‌فود‌ها قرار گرفته.

No comments:

Post a Comment