Friday, November 21, 2014

چشمان همیشه گشنه - 59مشهد شهری ایستاده بر کباب و دیزی است؛ لذیذ و ارزان و متنوع. با این حال در همین چند سال اخیر با آمدن غذاهای تازه‌تر و طعمهایی جدید، رقابتی بین رستورانها در انتخاب شما برای خوردن شام ایجاد شده. آن سالها اگر دلتان به خوردن کباب مرغوب و شیشلیک معرکه نمی‌رفت، تنها گزینه دیگر چند مغازه پیتزافروشی و ساندویچهای تکراری بود. اما مشهد امروز به طور مثال همین رستوران تازه تاسیسی را دارد که از همان اول آمده که صبحانه و قهوه بدهد؛ ساندویچ گوشت با نان مرغوب و مخلفات متفاوت بدهد. آنقدر استقبال در روزهای اولش خوب بوده که چند وقتیست هنوز نه نام دارد نه منو، اما باید برای غذاخوردن نوبت بگیرید.
آدرس: رستوران ایکس؛ کمی بالاتر از کافه گلسرخ/ خیام.

No comments:

Post a Comment