Friday, November 21, 2014

چشمان همیشه گشنه - 48


تهدیگ ته‌چین مرغ دو ژانر مختلف دارد که سرخترشده اش را نمی‌شود همراه مرغ و برنج سفید در قاشق کرد و عمومن در انتها خورده می‌شود که بهتر است برای ته‌چینهای گوشتی، جهت هم‌مزگی مواد از نوع نرم و شل استفاده شود. سالاد شیرازی را هم اگر بجای آبغوره، مایونز و آبلیمو بزنید، گرچه دیگر شیرازی نیست ولی متوجه خواهید شد که همخوانی خوبی که بین مایونز و طعم گوجه خیار پیاز خرد شده وجود دارد.

No comments:

Post a Comment