Friday, December 5, 2014

چشمان همیشه گشنه - 65
بافت مغز شبیه گل‌کلمه ولی گلی که از چربی شکفته و متبلور شده و این یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد برای تفکر بهتر باید چربی بیشتری خورد. منتها این روزها قلم دست دشمنه و یه مشت گیاهخار با مغزهای کلوروفیلی شروع کردن از مضرات چربی برای قلب و کبد و عروق گفتن ولی جرات نکردن از مضراتش برای مغز بگن چون اینطور نیست و متفکرین بزرگی مثل انیشتین مغژهای درشت‌تر و پیچیده‌تری داشتند که حاصل از خوردن وعده‌های متعدد کره در طول روز بوده است.

No comments:

Post a Comment