Wednesday, April 25, 2012

چشمان همیشه گشنه - 04

سس تاباسکو فلفل سبز را نمی‌شود با همان کیفیت ساخت اما تلاش که می‌شود کرد.
فلفل تاباسکو ندارید پس از فلفل سبز تند معمولی استفاده کنید، سیر تازه هم داشته باشید، سرکه تند / سفید / غیرشیرین هم لازم دارید. فلفل‌ها را روی گاز کبابی کنید، ساده‌تر است اگر شعله‌پخش‌کن داشته باشید و فلفل‌ها را روی آن بگردانید تا کمی پوستشان برشته شود، مراقبت کنید که خیلی سیاه و پخته نشوند. حال به یک دستگاه خرد کننده برقی احتیاج دارید جهت تبدیل فلفل‌های برشته شده به پوره‌ای از فلفل و تخم فلفل، البته بعد از برچیدن دم فلفل‌ها. پوره مذکور را در قابلمه کوچکی ریخته و سرکه را اضافه کنید، سیر‌های ساطوری شده را نیز و نمک کمی به میزان لازم. این مخلوط باید با شدت زیاد بجوشد لذا بهتر است نصف حجم سرکه جهت تبخیر، آب اضافه کنید. بگذارید خوب بجوشد و آبش بخار شود تا کمی غلظت پیدا کند. در حین جوشاندن مواد حتمن پنجره را باز کنید و یا هواکش را با بیشترین قدرت روشن کنید چون گاز فلفل سرفه آور و ضد شورش است. این سس باید به غلظت مناسب برسد پس می‌توانید جهت ایجاد غلظت بیشتر از گوشت‌کوب یا پشت قاشق برای له کردن فلفل‌ها استفاده کرد. مواد را از آتش بگیرید و کمی زور بزنید و له کنید و به آتش برگردانید و باز کمی بیشتر بجوشانید. سپس مواد را از صافی یا الک عبور داده و با پشت قاشق این عمل را تسریع کنید و هر آنچه از صافی گذشت را در شیشه کوچکی ریخته و بوسیله آن خود را با لذت بسوزانید. از لحاظ کیفیت، شدت تندی این سس زیاد بوده اما دوام کمی دارد.

مقدار پیشنهادی مواد:
-    فلفل سبز ده الی دوازده عدد بزرگ و تند
-    سیر سه الی چهار حبّه متوسط
-    سرکه سفید / تند / غیر شیرین یک لیوان
-    آب نصف لیوان
-    نمک کمی

No comments:

Post a Comment