Thursday, June 4, 2015

چشمان همیشه گشنه - 104
اگر با کدوسبز مشکل دارید چند عدد از آنها را خوب سرخ کنید و بگذارید با گوشت چرخ‌کرده و پیاز و لپه هم‌مزگی کرده تا خوراک لذیدی ساخته شود، سپس با کشک نه برای تزئین بلکه برای مزه و اندکی پودر سیر آنرا امتحان کنید. اگر بازهم با کدو مشکل داشتید دیگر در زندگی نکبت‌بارتان، هیچ تلاشی برای حل آن نکنید چون این خوشمزه‌ترین غذائیست که می‌شود با کدوسبز ساخت.

پ.ن. اگر گیاهخوار هستید و با کدوسبز مشکل دارید از دیلد× استفاده کنید.

No comments:

Post a Comment