Sunday, June 28, 2015

چشمان همیشه گشنه - 107

باربیکیو فقط برای کباب کردن انواع گوشت نیست، می‌شود حتی با آن سبزیجات هم کباب کرد. سبزیجات تنوع زیادی دارند و ترکیبات بی‌نهایت متعددی از آنها برای کبابی شدن موجود است. مثلن برگری با هسته گوجه‌کبابی که نانهایی از حلقوی‌های کباب‌شده بادمجان دارد و با برشهای سنگینی از موتزارلای زیتونی‌شده مرزبندی شده و ادویه درست و روسازی سبز دارد. این تنها یکی از هزاران گزینه برای یک کباب گیاهی از سبزیجات است، پیاز و کدو و قارچ و فلفل و .. هم تازه ندارد.
گیاهخواران برخوردشان با باربیکیو درست مثل برخورد طالبان با ماهواره‌ست، کاش بفهمند که می‌شود از آن دستگاه کذایی برای ساخت سبزیجات گریل شده هم استفاده کرد و آنقدر برخورد تنگ با باربیکیو نکنند. البته بی‌اعتمادشان قابل فهم است ولی اگر همین قدم اول را به سمت آزادی بردارند، امید آن می‌رود که آن دستگاه کذایی به مرور زمان آنقدر تهاجم فرهنگی کند و بحث بی‌ناموسی کباب را به سفره هاشان بکشاند که روزی آنها هم نرم شده و جوجه‌کباب بخورند. بلی به امید آنروز.

No comments:

Post a Comment